dreamsart – agencja reklamowa, prezentacje multimedialne, strony www, drukarnia » identyfikacja wizualna

identyfikacja wizualna

'art treść

'art artykuł

Perfekcyjnie dopra­cowana identy­fikacja nie tylko ułatwia komunikacie z klientami, zapamiętanie marki, ale przede wszystkim informuje odbiorcę o naszej wartości, wiedzy i jakości produktów i usług.

To dobrze zapro­jek­towane logo, dobrane kolory i materiały, jednolity przekaz buduje tożsamość marki i skoja­rzenia u jej odbiorców. Identyfikacja wizualna musi być spójna, konse­kwentnie reali­zowana i wyrazista, mająca prosty przekaz = zaufaj mi.

Elementy Identyfikacji:

.