dreamsart – agencja reklamowa, prezentacje multimedialne, strony www, drukarnia » projektowanie logotypu

projektowanie logotypu

'art treść

'art artykuł

Co do zasady tworzenia projektu logotypu powinien być prosty, czytelny i jedno­znacznie się kojarzyć z jego misja i przesłaniem. Teoria jak zawsze jest piękna… ale w praktyce, to naprawdę skompli­kowana sprawa. Logo jest najczęściej twarzą firmy lub marki przez cały okres jej istnienia na rynku, i niezwykle istotny jest fakt iż musi budować do niej zaufanie.

Logo jako parę pikseli czy linii nie znaczy tak naprawdę nic. To ludzie budujący markę, konse­kwentnie pracujący na sukces firmy, określają i nadają wartości danemu znakowi graficznemu. Ale tylko dzięki temu znakowi ci sami ludzie są kojarzeni z takim warto­ściami.

Wraz z projek­to­waniem loga przygo­to­wujemy specy­fikacje, warunki jego użycia nozmaitych materiałach rekla­mowych i w różnych warunkach, tak by jego wartość estetyczna i artystyczna pozostały niezmienne. W księdze znaku zawarta będzie dokładna paleta barw, czcionek i opraco­wanego wersje logotypu w rożnych formatach, tak by jego repro­du­kowanie pozwalało zachować jego unikatowy charakter.

.