dreamsart – agencja reklamowa, prezentacje multimedialne, strony www, drukarnia » Kambik

Kambik

'art treść

'art artykuł

zobacz realizację
inne projekty dla tej firmy

zakres prac

projekt, system cms, sesja fotogra­ficzna produktowa i przygo­towanie zdjęć, opracowanie opisów oraz specy­fikacji, wprowa­dzenie wszystkich produktów, katalog on-line, wdrożenie
.