dreamsart – agencja reklamowa, prezentacje multimedialne, strony www, drukarnia » praca

praca

'art treść

'art artykuł

Zajmujemy się kompleksową obsługą z zakresu marketingu, reklamy i PR naszych Klientów. Projektujemy strony www, animacje flash i 3d oraz prezentacje multi­me­dialne. Kreujemy nowe marki, dbamy o promocje, gadżety reklamowe i druk. Sukces i dynamiczny rozwój zawdzięczamy zaanga­żowaniu i kreatywności naszych pracowników, dołącz do nas ! Do naszej siedziby w Dąbrowie Górniczej poszu­kujemy:

Zgłoszenia należy składać na : praca@dreamsart.pl

Ogłoszenia o prace:

Specjalistę ds. Sprzedaży / Account Manager

Osoba zatrudniona na tym stanowisku realizować będzie szeroko pojęte działania sprze­dażowe i marke­tingowe.

Do zadań pracownika należy:

 • budowanie trwałych relacji z Klientami,
 • aktywne pozyskiwanie Klientów,
 • kreowanie oraz rozwój długofalowej współpracy,
 • kompleksowe przygotowywanie ofert i wycen,
 • kształ­towanie pozytywnego wizerunku firmy

Wymagania:

 • Entuzjazm, zaangażowanie, ambicja i motywacja,
 • praktyczne doświad­czenie w sprzedaży i obsłudze Klienta,
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista,
 • umiejętność pracy w zespole nasta­wionym na zarzą­dzanie przez cele,
 • ogromne pozytywne nasta­wienie w życiu osobistym i zawodowym,
 • samodzielność i odpowie­dzialność,
 • bardzo dobra obsługa programów biurowych MS OFFICE,
 • mile widziane osoby z doświadczeniem w sprzedaży druku lub intere­su­jących się PR,
 • J. angielski – minimum w stopniu komuni­ka­tywnym,
 • Prawo jazdy.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • wynagro­dzenie: stała podstawa + premia od osiąganych wyników,
 • pracę w młodym, dynamicznym zespole,
 • pozytywną atmosferę w pracy i możliwość rozwoju wewnątrz firmy.
 • Prześlij swoje CV a z przyjem­nością wysłuchamy Twoich pomysłów, poznamy Twoje talenty i poroz­mawiamy o planach zawodowych.

Dołącz do nas!

W zgłoszeniu prosimy umieść klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwa­rzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.
Informujemy, że skontak­tujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Grafik kreatywny / Webdesigner

Zapewniamy

 • zdobycie doświad­czenia zawodowego w dynamicznej agencji reklamowej,
 • perspektywę rozwoju i awansu wewnątrz organizacji, bez barier,
 • uznanie za zaanga­żowanie, współpracę i przed­się­biorczość,
 • elastyczny system pracy,
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowa­cyjnych rozwiązań,
 • pracę z ekspertami w inspi­rującym i dynamicznym środowisku,
 • szansę rozwoju i zwięk­szania kompe­tencji dzięki udziałowi w specja­li­stycznych szkoleniach.

Jeśli

 • minimum 2-lata pracujesz na podobnym stanowisku,
 • posiadasz praktyczną wiedzę z grafiki kompu­terowej i użytkowej tzn. projek­towanie graficzne, sztuka reklamowa, rysunek, przygo­towanie do druku, cięcia grafiki pod strony www,
 • znasz doskonale pakiet Adobe CS i Corel Draw, mile widziana praktyczna wiedza z zakresu tworzenia animacji flash (animacja/ as),
 • posiadasz ogólną wiedzę z zakresu projek­towania aplikacji web/desktop,
 • jesteś kreatywny i posiadasz zdolności plastyczne,
 • lubisz pracować w zespole i jesteś komuni­katywny,
 • posiadasz umiejętność pracy z dynamicznie zmienia­jącymi się celami,
 • potrafisz działać pod presją czasu,
 • jesteś odpowie­dzialny i samodzielny w działaniu,
 • dobrze znasz język angielski,

I chcesz

 • kreować nowe marki, identy­fikacje wizualne firm i strony www,
 • zajmować się graficznym projek­to­waniem materiałów infor­ma­cyjnych i promo­cyjnych,
 • tworzyć animacje i prezentacje multi­me­dialne.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • wynagro­dzenie: stała podstawa + premia od osiąganych wyników,
 • pracę w młodym, dynamicznym zespole,
 • pozytywną atmosferę w pracy i możliwość rozwoju wewnątrz firmy.

Prześlij swoje CV a z przyjem­nością wysłuchamy Twoich pomysłów, poznamy Twoje talenty i poroz­mawiamy o planach zawodowych.

Dołącz do nas!

W zgłoszeniu prosimy umieść klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenia o staże – płatne:

Pracownik Administracyjno-Biurowy
Zajmujemy się tworzeniem nowatorskich rozwiązań infor­ma­tycznych dla naszych Klientów. Sukces i dynamiczny rozwój zawdzięczamy zaanga­żowaniu i kreatywności naszych pracowników.
Zapewniamy

 • Zdobycie wiedzy i doświad­czenia zawodowego w profe­sjo­nalnie działającej agencji reklamowej.
 • Możliwość samodzielnego reali­zowania zadań
 • Elastyczny system pracy
 • Pracę ekspertami w swoich dziedzinach w inspi­rującym i dynamicznym środowisku
 • Pracę w pełnym wymiarze godzin w oparciu o umowę zlecenie

Jeśli

 • posiadasz wykształcenie średnie lub jesteś w trakcie studiów (mile widziani studenci studiów zaocznych)
 • umiesz obsługiwać komputer (pakiet MS Office)
 • potrafisz współ­pracować w zespole i jesteś komunikatywny/a
 • jesteś odpowie­dzialny, zdyscy­pli­nowany i dobrze organi­zujesz sobie pracę
 • masz prawo jazdy kat. B

I chcesz

 • wspierać pracowników w realizacji zadań administracyjno-biurowych
 • odpowiadać za zakupy materiałów eksplo­ata­cyjnych na potrzeby biura
 • oraz realizować inne prace zlecone w ramach prac biurowych

Prześlij swoje CV a z przyjem­nością wysłuchamy Twoich pomysłów, poznamy Twoje talenty i poroz­mawiamy o planach zawodowych.

Dołącz do nas!

W zgłoszeniu prosimy umieść klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwa­rzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.
Informujemy, że skontak­tujemy się jedynie z wybranymi kandy­datami.

Stażysta/Stażystka w Dziale Marketingu

Zapewniamy

 • Zdobycie wiedzy i doświad­czenia zawodowego w profe­sjo­nalnie działającej agencji reklamowej.
 • Możliwość samodzielnego reali­zowania zadań
 • Elastyczny system pracy
 • Pracę ekspertami w swoich dziedzinach w inspi­rującym i dynamicznym środowisku
 • Pracę w pełnym wymiarze godzin w oparciu o umowę zlecenie

Jeśli

 • Interesujesz się marke­tingiem i PR
 • Łatwo nawią­zujesz kontakty
 • Z łatwością piszesz opowiadania lub inne formy
 • Cechuje Cię elastyczność i kreatywność
 • Jesteś osobą dobrze zorga­ni­zowaną
 • Sprawnie posłu­gujesz się pakietem MS Office

I chcesz

 • zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu marketingu i PR
 • współ­tworzyć plany i kreacje marke­tingowe

Prześlij swoje CV a z przyjem­nością wysłuchamy Twoich pomysłów, poznamy Twoje talenty i poroz­mawiamy o planach zawodowych.

Dołącz do nas!

W zgłoszeniu prosimy umieść klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwa­rzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.
Informujemy, że skontak­tujemy się jedynie z wybranymi kandy­datami.

Grafik komputerowy

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w dynamicznej agencji reklamowej,
 • perspektywę rozwoju i awansu zawodowego,
 • pracę w młodym, dynamicznym zespole,
 • uznanie za zaangażowanie, współpracę i przedsiębiorczość,
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań,
 • pracę z ekspertami w inspirującym i dynamicznym środowisku.

 

Nasze oczekiwania:

 • znajomość Adobe Photoshop oraz Adobe Illustrator (znajomość Adobe Flash będzie dodatkowym atutem),
 • kreatywność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • odpowiedzialność i samodzielność w działaniu,
 • orientacja na innowacyjność, efektywność, terminowość.

 

Prześlij swoje CV i/lub portfolio na praca@dreamsart.pl.

W zgłoszeniu prosimy umieścić klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Programista

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w dynamicznej agencji reklamowej,
 • perspektywę rozwoju i awansu zawodowego,
 • pracę w młodym, dynamicznym zespole,
 • uznanie za zaangażowanie, współpracę i przedsiębiorczość,
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań,
 • pracę z ekspertami w inspirującym i dynamicznym środowisku.

Nasze oczekiwania:

 • znajomość tworzenia stron WWW w języku HTML, CSS,
 • znajomość języków programowania PHP i Javascript,
 • znajomość obsługi baz danych MySQL,
 • znajomość oprogramowania WordPress,
 • kreatywność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność i samodzielność w działaniu,
 • orientacja na innowacyjność, efektywność, terminowość,
 • minimum dobra znajomość języka angielskiego,
 • minimum dobra znajomość pakietu MS Office.

 

Prześlij swoje CV na praca@dreamsart.pl.

W zgłoszeniu prosimy umieścić klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami

Stażysta – marketing internetowy

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w dynamicznej agencji reklamowej,
 • perspektywę rozwoju i awansu zawodowego,
 • pracę w młodym, dynamicznym zespole,
 • uznanie za zaangażowanie, współpracę i przedsiębiorczość,
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań,
 • pracę z ekspertami w inspirującym i dynamicznym środowisku.

Nasze oczekiwania:

 • znajomość systemów zarządzania treścią stron internetowych CMS,
 • znajomość technik SEO i pozycjonowania,
 • znajomość obsługi programów reklamowych (Google Adwords),
 • znajomość Google Analytics,
 • znajomość podstaw HTML,
 • zdolności analityczne,
 • umiejętność sprawnego pisania tekstów reklamowych.

 

Prześlij swoje CV na praca@dreamsart.pl.

W zgłoszeniu prosimy umieścić klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Stażysta – social media

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia doświad¬czenia zawodowego w dynamicznej agencji reklamowej,
 • perspektywę rozwoju i awansu zawodowego,
 • pracę w młodym, dynamicznym zespole,
 • uznanie za zaangażowanie, współpracę i przedsiębiorczość,
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań,
 • pracę z ekspertami w inspirującym i dynamicznym środowisku.

Nasze oczekiwania:

 • dobra znajomość systemów zarządzania treścią stron internetowych CMS,
 • znajomość zarządzania kampaniami internetowymi,
 • zdolności analityczne,
 • znajomość rynku Social Media (Facebook, Twitter, Google+, Pinterest),
 • umiejętność sprawnego pisania tekstów reklamowych,
 • doświadczenie w prowadzenie działań z zakresu PR i kreowania wizerunku w sieci.

 

Prześlij swoje CV na praca@dreamsart.pl.

W zgłoszeniu prosimy umieścić klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Stażysta – sprzedaż/obsługa klienta

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia doświad¬czenia zawodowego w dynamicznej agencji reklamowej,
 • perspektywę rozwoju i awansu zawodowego,
 • pracę w młodym, dynamicznym zespole,
 • uznanie za zaangażowanie, współpracę i przedsiębiorczość,
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań,
 • pracę z ekspertami w inspirującym i dynamicznym środowisku.

Nasze oczekiwania:

 • umiejętność budowania trwałych relacji biznesowych,
 • kreatywność, komunikatywność oraz doskonałe zdolności personalne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność i samodzielność w działaniu,
 • orientacja na innowacyjność, efektywność, terminowość,
 • zorientowanie na cel,
 • odporność na stres,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • prawo jazdy kat. B.

 

Prześlij swoje CV na praca@dreamsart.pl.

W zgłoszeniu prosimy umieścić klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenia o praktyki – bezpłatne:

Grafik komputerowy

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w dynamicznej agencji reklamowej,
 • perspektywę rozwoju i awansu zawodowego,
 • pracę w młodym, dynamicznym zespole,
 • uznanie za zaangażowanie, współpracę i przedsiębiorczość,
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań,
 • pracę z ekspertami w inspirującym i dynamicznym środowisku.

Nasze oczekiwania:

 • podstawowa znajomość Adobe Photoshop oraz Adobe Illustrator,
 • kreatywność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność i samodzielność w działaniu.

 

Prześlij swoje CV na praca@dreamsart.pl.

W zgłoszeniu prosimy umieścić klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Programista

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w dynamicznej agencji reklamowej,
 • perspektywę rozwoju i awansu zawodowego,
 • pracę w młodym, dynamicznym zespole,
 • uznanie za zaangażowanie, współpracę i przedsiębiorczość,
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań,
 • pracę z ekspertami w inspirującym i dynamicznym środowisku.

Nasze oczekiwania:

 • znajomość podstaw HTML, CSS,
 • znajomość podstaw PHP i Javascript,
 • podstawowa znajomość oprogramowania WordPress,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność i samodzielność w działaniu,
 • minimum dobra znajomość pakietu MS Office.

 

Prześlij swoje CV na praca@dreamsart.pl.

W zgłoszeniu prosimy umieścić klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Praktykant – social media

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w dynamicznej agencji reklamowej,
 • perspektywę rozwoju i awansu zawodowego,
 • pracę w młodym, dynamicznym zespole,
 • uznanie za zaangażowanie, współpracę i przedsiębiorczość,
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań,
 • pracę z ekspertami w inspirującym i dynamicznym środowisku.

Nasze oczekiwania:

 • kreatywność,
 • entuzjazm,
 • komunikatywność,
 • znajomość rynku Social Media (Facebook, Twitter, Google+, Pinterest),
 • umiejętność sprawnego pisania tekstów reklamowych.

 

Prześlij swoje CV na praca@dreamsart.pl.

W zgłoszeniu prosimy umieścić klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Praktykant – sprzedaż/obsługa klienta

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w dynamicznej agencji reklamowej,
 • perspektywę rozwoju i awansu zawodowego,
 • pracę w młodym, dynamicznym zespole,
 • uznanie za zaangażowanie, współpracę i przedsiębiorczość,
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań,
 • pracę z ekspertami w inspirującym i dynamicznym środowisku.

Nasze oczekiwania:

 • kreatywność, komunikatywność oraz doskonałe zdolności personalne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność i samodzielność w działaniu,
 • zorientowanie na cel,
 • znajomość języka angielskiego,
 • znajomość pakietu MS Office.

 

Prześlij swoje CV na praca@dreamsart.pl.

W zgłoszeniu prosimy umieścić klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Praktykant – marketing internetowy
Oferujemy:

 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w dynamicznej agencji reklamowej,
 • perspektywę rozwoju i awansu zawodowego,
 • pracę w młodym, dynamicznym zespole,
 • uznanie za zaangażowanie, współpracę i przedsiębiorczość,
 • możliwość wdrażania własnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań,
 • pracę z ekspertami w inspirującym i dynamicznym środowisku.

Nasze oczekiwania:

 • podstawowa znajomość technik SEO i pozycjonowania,
 • znajomość podstaw HTML,
 • zdolności analityczne,
 • umiejętność sprawnego pisania tekstów reklamowych.

 

Prześlij swoje CV na praca@dreamsart.pl.

W zgłoszeniu prosimy umieścić klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

.