PROJEKT
rok produkcji: 2015
zakres prac:
projekt koncepcyjny | obróbka fotograficzna |
skład do druku | korekta językowa | druk

zobacz nasze pozostałe wizerunki: